• Cầu Bãi Cháy
  • Cầu Tràng Tiền
  • Cầu Long Biên
  • Cầu Mỹ Thuận
  • Cầu Sông Hàn
  • Cầu Tân Thuận
  • Cầu Thị Nại

Hướng dẫn sử dụng

Chương trình VBMS trực tuyến có giao diện và cấu trúc riêng biệt ở mỗi cấp quản lý. Dưới đây là danh sách tài liệu hướng dẫn cho ban quản lý các cấp. Các đơn vị tham gia VBMS có thể tải các tài liệu này về máy để làm quen với chương trình và thực hiên các thao tác nhập, theo dõi, thống kê dữ liệu theo hướng dẫn.

Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu đã nhập trong chương trình | Tải về máy

Hướng dẫn sử dụng VBMS trực tuyến cho ban quản lý cấp Tổng cục | Tải về máy

Hướng dẫn sử dụng VBMS trực tuyến cho ban quản lý cấp Cục / Sở | Tải về máy

 

 

 


Tin tức & Sự kiện

Thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam: Mục tiêu nhiều thách thức
Thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam: Mục tiêu nhiều thách thức
Theo quy hoạch, hầu hết các dự án thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đều hoàn thành trước thời điểm 2020, tuy nhiên hiện nay, rất nhiều đoạn còn chưa triển khai, thậm chí chưa thể tìm được vốn và nhà đầu tư tiềm năng, do vậy, ngay từ thời điểm này cần phải có quyết tâm lớn và tạo được cơ chế đột phá mới có thể thực hiện được mục tiêu thông tuyến vào năm 2020.

Khánh thành cầu Ngọc Tháp bắc qua sông Hồng

Ký kết dự án hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường năng lực bảo trì đường bộ giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Hội Nghị tập huấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại khối cơ quan Tổng cục ĐBVN