Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Admin

Liên hệ
Địa chỉ:
D20, Tôn Thất Thuyết
Cầu Giấy
Hà Nội
10000
Viet nam

Điện thoại: 04-38761444
 Fax: 84 3456 7890
Điện thoại di động: 0913-585-425

Thông tin: Xin chao

 


Hướng dẫn sử dụng

Chương trình VBMS trực tuyến có giao diện và cấu trúc riêng biệt ở mỗi cấp quản lý. Dưới đây là danh sách tài liệu hướng dẫn cho ban quản lý các cấp. Các đơn vị tham gia VBMS có thể tải các tài liệu này về máy để làm quen với chương trình và thực hiên các thao tác nhập, theo dõi, thống kê dữ liệu theo hướng dẫn.

Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu đã nhập trong chương trình | Tải về máy

Hướng dẫn sử dụng VBMS trực tuyến cho ban quản lý cấp Tổng cục | Tải về máy

Hướng dẫn sử dụng VBMS trực tuyến cho ban quản lý cấp Cục / Sở | Tải về máy