Hội Nghị tập huấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại khối cơ quan Tổng cục ĐBVN
08 Tháng 12 2011

Ngày 21/7/2011 tại Hà Nội, Tổng cục ĐBVN đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức theo tiêu chuẩn ISO của khối cơ quan. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Phạm Quang Vinh chủ trì Hội nghị;Đại diện Công ty AHEAD; lãnh đạo, cán bộ các vụ trực thuộc Tổng cục; thanh tra Tổng cục; Đảng ủy các cơ quan Tổng cục; Công đoàn Tổng cục; Cục Quản lý xây dựng đường bộ…

 

 

Tại hội nghị, lãnh đạo, cán bộ các cơ quan Tổng cục đã nghe Đại diện Công ty AHEAD, thuyết trình về ISO 9000:2008. ISO 9000 là một bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành, áp dụng cho mọi tổ chức. ISO 9000:2008 là tổ chức xây dựng, lập thành văn bản, thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng và thường xuyên cải tiến nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống theo yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Hệ thống quản lý chất lượng được vận hành theo 4 phần: Trách nhiệm quản lý; Quản lý các nguồn lực; Quản lý quá trình tạo sản phẩm; Đánh giá – cải tiến. Áp dụng ISO 9000:2008 trong dịch vụ hành chính sẽ: Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, nâng cao tính chất phục vụ của hệ thống QLNN. Góp phần khắc phục những thiếu sót và nhược điểm trong dịch vụ hành chính như: Thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp; Quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau và với khách hàng không được mật thiết; Phát triển chậm nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực; Điều chỉnh, cải tiến công việc kịp thời…

Đối với cơ quan Tổng cục ĐBVN áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000:2008 sẽ mang lại lợi ích:

Chuẩn hóa công việc theo thể chế một cửa;
Phân định rõ trách nhiệm trong từng quá trình;
Kiểm soát tốt quá trình giải quyết công việc;

Cải thiện được mối quan hệ và hình ảnh của cơ quan hành chính nhà nước và là công cụ để cung cấp dịch vụ thuận tiện cho công dân. Đối với nhân viên Tổng cục áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000:2008 sẽ giúp nhân viên biết rõ trách nhiệm quyền hạn, trình tự công việc;

Nhận thức tốt vai trò của mình trong tổ chức;
Cải tiến các công việc được giao ngày một tốt hơn…

Phát biểu tại Hội Nghị, đồng chí Phạm Quang Vinh yêu cầu lãnh đạo, cán bộ  các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục cần tích cực hơn nữa trong việc xây dựng hoàn chỉnh các quy trình của ISO 9000:2008

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng

Chương trình VBMS trực tuyến có giao diện và cấu trúc riêng biệt ở mỗi cấp quản lý. Dưới đây là danh sách tài liệu hướng dẫn cho ban quản lý các cấp. Các đơn vị tham gia VBMS có thể tải các tài liệu này về máy để làm quen với chương trình và thực hiên các thao tác nhập, theo dõi, thống kê dữ liệu theo hướng dẫn.

Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu đã nhập trong chương trình | Tải về máy

Hướng dẫn sử dụng VBMS trực tuyến cho ban quản lý cấp Tổng cục | Tải về máy

Hướng dẫn sử dụng VBMS trực tuyến cho ban quản lý cấp Cục / Sở | Tải về máy