Nav view search

Navigation

Search

Kiểm tra kết cấu phần trên

Thông tin Kết cấu phần trên cần được kiểm tra bao gồm:

 • Hạng mục

  Là dữ liệu khai báo tên hạng mục của kết cấu phần trên được kiểm tra. Hạng mục được chuẩn hóa trong danh sách chọn khi khai báo là:

  • Lớp phủ mặt cầu
  • Bản mặt cầu bê tông
  • Bản mặt cầu thép
  • Dàn/Dầm dọc chủ bê tông
  • Dàn/Dầm dọc chủ thép
  • HLK ngang/dầm ngang/giằng gió bê tông
  • HLK ngang/dầm ngang/giằng gió thép
  • Gối cầu
  • Khe co giãn
  • Hệ thống thoát nước
  • Phần bộ hành
 • Loại hư hỏng

  Là dữ liệu miêu tả loại hư hỏng của hạng mục kết cấu phần trên được kiểm tra. Loại hư hỏng tùy theo từng hạng mục được chuẩn hóa trong danh sách chọn của phần mềm.

Ví dụ:

Cách nhập

Hạng mục: Lớp phủ mặt cầu

Bong tróc ổ gà

Nứt rạn bề mặt

Lún vệt bánh xe

 • Ước lượng hư hỏng

  Là dữ liệu số ghi ước lượng về khối lượng của từng loại hư hỏng và được đánh giá theo mức độ hư hỏng A, B, C, D (Theo hướng dẫn của Tài liệu đào tạo kiểm tra cầu định kỳ).

  Trong đó:

  A- Đầy đủ, không thiếu, mất. Trong trạng thái tốt, bề mặt không có dấu hiệu hư hỏng.

  B - Hư hỏng mức độ nhỏ, dưới 5%. Ảnh hưởng không đáng kể đến chức năng khai thác.

  C - Hư hỏng mức độ lớn, từ 5-20%. Ảnh hưởng đáng kể đến chức năng của bộ phận kết cấu. Đòi hỏi sớm có kế hoạch sửa chữa.

  D- Mất an toàn cho người và xe. Hư hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của bộ phận kết cấu. Nghiêng lệch lớn, sắp đổ cầu. Đòi hỏi phải sửa chữa ngay lập tức.

 • Tổng số

  Là dữ liệu số ghi tổng khối lượng hư hỏng của các mức độ hư hỏng A, B, C, D cộng lại. Số đo này lấy 1 chữ số thập phân, đơn vị đo được chọn trong danh sách chọn cho phù hợp với tên hạng mục kiểm tra.

 • Mức độ ưu tiên:

  Là dữ liệu mô tả mức độ ưu tiên trong việc xử lý các hư hỏng. Mức độ ưu tiên theo từng loại hư hỏng được chuẩn hóa trong danh sách chọn là:

  • Khẩn cấp: xử lý ngay
  • Cao: hoàn thành sửa chữa trong vòng 1 năm
  • Thấp: theo dõi thêm và xem xét kỹ trong các lần kiểm tra sau.
 • Mô tả hư hỏng và Biện pháp sửa chữa

  Là dữ liệu mô tả chi tiết các loại hư hỏng và đưa ra biện pháp sửa chữa khắc phục hư hỏng đó.

  Ví dụ:

  Cách nhập

  Hạng mục: Dàn/Dầm dọc chủ bê tông

  Loại hư hỏng: Hư hỏng do va chạm

  Ước lượng hư hỏng: 10.0 (loại A)

  Tổng số: 10.0 (cái)

  Mức độ ưu tiên: cao

  10 dầm T BTCT, chất lượng dầm cũ, xuống cấp

  Dầm bị bong tróc bê tông

  Đề xuất biện pháp sửa chữa: đục tẩy, trám vá lại các vị trí bong tróc bê tông