Nav view search

Navigation

Search

Kiểm tra Công trình phụ trợ

Thông tin về Công trình phụ trợ được kiểm tra bao gồm:

 • Hạng mục

  Là dữ liệu khai báo tên hạng mục của công trình phụ trợ được kiểm tra. Hạng mục được chuẩn hóa trong danh sách chọn khi khai báo là:

  • Biển báo hiệu
  • Rào chắn, cọc tiêu
  • Lan can tay vịn
  • Hệ thống chiếu sáng
  • Dải phân cách
  • Thiết bị công cộng
 • Loại hư hỏng:

  Là dữ liệu miêu tả loại hư hỏng của hạng mục công trình phụ trợ được kiểm tra. Loại hư hỏng tùy theo từng hạng mục được chuẩn hóa trong danh sách chọn của phần mềm.

 • Ước lượng hư hỏng

  Là dữ liệu số ghi ước lượng về khối lượng của từng loại hư hỏng và được đánh giá theo mức độ hư hỏng A, B, C, D (Theo hướng dẫn của Tài liệu đào tạo kiểm tra cầu định kỳ).

 • Tổng số

  Là dữ liệu số ghi tổng khối lượng hư hỏng của các mức độ hư hỏng A, B, C, D cộng lại. Số đo này lấy 1 chữ số thập phân, đơn vị đo được chọn trong danh sách chọn cho phù hợp với tên hạng mục kiểm tra.

 • Mức độ ưu tiên:

  Là dữ liệu mô tả mức độ ưu tiên trong việc xử lý các hư hỏng. Mức độ ưu tiên theo từng loại hư hỏng được chuẩn hóa trong danh sách chọn là:

  • Khẩn cấp: xử lý ngay
  • Cao: hoàn thành sửa chữa trong vòng 1 năm
  • Thấp: theo dõi thêm và xem xét kỹ trong các lần kiểm tra sau.
 • Mô tả hư hỏng và Biện pháp sửa chữa:

  Mô tả chi tiết các loại hư hỏng và đưa ra biện pháp sửa chữa khắc phục hư hỏng đó.